piątek, 26 grudnia 2014

Gdy gra skończona...

Gdy gra skończona, król i pionek idą do tego samego pudełka.
(Przysłowie włoskie)

Większość nauczycieli traci czas...

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.
(Albert Einstein)

Kiedyś traktowałem...

Kiedyś traktowałem ludzi dobrze - teraz z wzajemnością.
(Anthony Hopkins)